Za člane

Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem

ZADEVA: Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem

Spoštovani,

v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča RS smo s strani Ministrstva za pravosodje prejeli pisanje podpredsednika Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, iz katerega izhaja, da sodni tolmači v času razglašene epidemije opravijo svoje delo na sodišču, sodišča pa ne izdajo sklepa o priznanem plačilu, zaradi česar ni pravne osnove za izplačilo nagrade tolmačem, ki so opravili svoje delo.

Prosimo vas, da na vaših sodiščih preverite, kakšne so možne rešitve, da lahko pride do čimprejšnjega izplačila nagrad izvedencem, cenilcem in sodnim tolmačem za preteklo opravljeno delo.

Lepo pozdravljeni,

Rado Brezovar
generalni sekretar

 
Povezava na besedilo: izdaja-sklepov-o-priznanju-stroskov

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam