Za člane

Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem

ZADEVA: Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem

Spoštovani,

v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča RS smo s strani Ministrstva za pravosodje prejeli pisanje podpredsednika Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, iz katerega izhaja, da sodni tolmači v času razglašene epidemije opravijo svoje delo na sodišču, sodišča pa ne izdajo sklepa o priznanem plačilu, zaradi česar ni pravne osnove za izplačilo nagrade tolmačem, ki so opravili svoje delo.

Prosimo vas, da na vaših sodiščih preverite, kakšne so možne rešitve, da lahko pride do čimprejšnjega izplačila nagrad izvedencem, cenilcem in sodnim tolmačem za preteklo opravljeno delo.

Lepo pozdravljeni,

Rado Brezovar
generalni sekretar

 
Povezava na besedilo: izdaja-sklepov-o-priznanju-stroskov

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,