Za člane

Sodni izvedenci in sodni cenilci strojev in opreme Slovenije

-

Court technical experts accociation

Zadnja obvestila

Naloge

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme  Slovenije, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje občanov, ki delujejo strokovno na področju izvedenstva in ocenjevanja vrednosti strojev, opreme, tehnoloških naprav in izdelkov (premičnin).

Namen in cilji

Osnovni namen združenja je prispevati k čim višji stopnji strokovne ravni sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter neodvisnih izvedencev in cenilcev tehničnih strok.

Naloge

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme  Slovenije, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje občanov, ki delujejo strokovno na področju izvedenstva in ocenjevanja vrednosti strojev, opreme, tehnoloških naprav in izdelkov (premičnin).

Namen in cilji

Osnovni namen združenja je prispevati k čim višji stopnji strokovne ravni sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter neodvisnih izvedencev in cenilcev tehničnih strok.