Za člane

Ponovno delovanje sodišč

Vsa sodišča bodo od 1. 2. 2021 opravljala naroke in druga procesna dejanja, odločala, vročala sodna pisanja in izvajala uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ.

Povezava na besedilo: odredba-vsrs-28-1-21

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,