Za člane

Ponovno delovanje sodišč

Vsa sodišča bodo od 1. 2. 2021 opravljala naroke in druga procesna dejanja, odločala, vročala sodna pisanja in izvajala uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ.

Povezava na besedilo: odredba-vsrs-28-1-21

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam