Za člane

Odredba Vrhovnega sodišča – poslovanje sodišč

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih ( Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O
o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020-457 z dne 28. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 12/21, 37/21, 47/21 in 58/21) se 6. točka (Veljavnost odredbe) spremeni tako, da se glasi: „Ta odredba začne veljati 31. januarja 2021 in velja do vključno 15. 6. 2021.“


Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
mag. Damijan Florjančič

Povezava na besedilo: odredba-vsrs-28-1-21, sprememba-odredbe-vsrs-13-5-21

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste