Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem

ZADEVA: Izdaja sklepov o priznanju stroškov sodnih izvedencem, cenilcem in tolmačem Spoštovani, v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča RS smo s strani Ministrstva za pravosodje prejeli pisanje podpredsednika Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, iz katerega izhaja, da sodni tolmači v času razglašene epidemije opravijo svoje delo na sodišču, sodišča pa ne […]

Ponovno delovanje sodišč

Vsa sodišča bodo od 1. 2. 2021 opravljala naroke in druga procesna dejanja, odločala, vročala sodna pisanja in izvajala uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ. Povezava na besedilo: odredba-vsrs-28-1-21