Za člane

Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači – vstop v sodno stavbo

Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači lahko vstopajo v prostore sodišč skozi službeni vhod, kjer se bodo izkazali s svojo službeno izkaznico.

Priloge:

– vstop-v-sodno-stavbo

– hisni-red-sodisce

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,