Za člane

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

»Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih,« je objavljen na naslovu:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12770

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam