Za člane

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Spoštovani!

V Uradnem listu št. 146/2021 je bil objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: Odlok). V skladu z določbo drugega odstavka 5. člena Odlok glede izpolnjevanja PCT pogoja od 15. septembra dalje velja tudi za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, pri čemer dejavnost sojenja ni opredeljena kot izjema.

Glede na navedeno PCT pogoj do morebitne spremembe (poleg za zaposlene na sodiščih – prvi odstavek 5. člena Odloka) velja tudi za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč, kar so sodišča dolžna preverjati skladno s 7. členom Odloka. Tako zaposlenim kot tudi vsem drugim osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se od 15. 9. 2021 vstop v prostore sodišča zavrne. O procesnih posledicah neudeležbe stranke oziroma drugega udeleženca postopka pri izvedbi procesnega dejanja iz razloga zavrnitve vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, odloča sodnik v konkretni zadevi.

Pojasnjujemo, da bomo na Vrhovnem sodišču v okviru Službe za upravljanje projektov v najkrajšem času vse obrazce vabil dopolnili s posebnim opozorilom na nujnost izpolnjevanja pogoja PCT za stranke in druge udeležence postopkov. Prosimo, da ste v svoji komunikaciji s strankami na ta obvestila pozorni.

mag. Damijan Florjančič
predsednik

Priloge:

odlok-pct-sodisca

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste