Za člane

VABILO na Zbor članov združenja “SICOS” – 25. marca 2015 ob 17. uri

Upravni odbor na podlagi 9. člena Statuta združenja SICOS sklicuje Zbor članov združenja dne 25. marca 2015 ob 17,00 uri s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev Zbora članov združenja

– Pozdrav udeležencem

– Izvolitev predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika Zbora članov

– Ugotovitev sklepčnosti

2. Poročila za leto 2014

– Poročilo predsednika o delu združenja SICOS

– Poročilo in sprejem zaključnega računa združenja SICOS za leto 2014

– Poročilo predsednika Nadzornega odbora

– Poročilo predsednika Častnega razsodišča

– Poročilo predsednika Komisije za sodne izvedence

– Poročilo predsednika Komisije za sodne cenilce

– Razprava vseh poročilih in njihov sprejem

3. Volitve članov organov združenja SICOS za mandatno obdobje 2015 – 2017

– Razrešitev članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Komisije za sodne cenilce, Komisije za sodne cenilce

– Volitve članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Komisije za sodne cenilce, Komisije za sodne cenilce

3. Aktivnosti v letu 2015

– Predlog aktivnosti 

– Razprava in sprejem

4. Finančni plan za leto 2015

– Predlog/obrazložitev finančnega plana

– Razprava in sprejem 

5. Razno

Apeliramo, da se Zbora članov udeležite kar zagotavlja njegovo sklepčnost.

Predsednik UO

Dr. Vincenc Butala

P.S.: mogoče parkiranje na dvorišču fakultete, vhod iz Rimske ceste (pozvoni in vratar odpre rampo)

2015-03-11

Zadnja obvestila