Za člane

Delavnica: “Forenzične preiskave”

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilec strojev in opreme Slovenije
SICOS prireja delavnico  z naslovom:

»Forenzične preiskave«
ugotavljanje vzroka požara in rekonstrukcija streljanja
(predstavljeni bodo številni primeri iz prakse)

Delavnica bo v sredo, 3. decembra 2014 ob 16:00 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, predavalnica IV/3 B.
   

Parkirna mesta so zagotovljena z vhodom iz Rimske ceste.

Predavatelj bo: g. Janez Golja, u.d.i.f., upokojeni dolgoletni direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Prijavnina za delavnico je 30 € za člane SICOS in 60 € za nečlane.

Prijave za udeležbo zbira tajništvo SICOS na elektronsko pošto : sicos@siol.net ali gsm 041 829 214.
 
Delavnica bo objavljena na naši spletni strani: www.sicos.si
   


Ljubljana, 04.11.2014


Vodja delavnice:                                                   predsednik SICOS:                                                         
Janez Golja, u.d.i.f.                                                                        prof. dr. Vincenc Butala

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam