VABILO na Zbor članov združenja “SICOS” – 25. marca 2015 ob 17. uri

Upravni odbor na podlagi 9. člena Statuta združenja SICOS sklicuje Zbor članov združenja dne 25. marca 2015 ob 17,00 uri s predlaganim dnevnim redom: 1. Otvoritev Zbora članov združenja – Pozdrav udeležencem – Izvolitev predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika Zbora članov – Ugotovitev sklepčnosti 2. Poročila za leto 2014 – Poročilo predsednika o delu […]