Za člane

Objava strokovnih člankov

Člane združenja SICOS obveščamo, da so v članskem delu spletne strani združenja objavljeni nekateri strokovni članki, ki so bili predstavljeni na izobraževalnih seminarjih.

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam