Za člane

Objava strokovnih člankov

Člane združenja SICOS obveščamo, da so v članskem delu spletne strani združenja objavljeni nekateri strokovni članki, ki so bili predstavljeni na izobraževalnih seminarjih.

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,