Za člane

Izjava o točnosti

Člane združenja SICOS obveščamo, da so skladno z Zakonom o sodiščih in s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih do konca prvega meseca v koledarskem letu dolžni Ministrstvu za pravosodje na naslov gp.mp@gov.si sporočiti izjavo o točnosti in vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,