Za člane

Izjava o točnosti

Člane združenja SICOS obveščamo, da so skladno z Zakonom o sodiščih in s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih do konca prvega meseca v koledarskem letu dolžni Ministrstvu za pravosodje na naslov gp.mp@gov.si sporočiti izjavo o točnosti in vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam