Za člane

Izpopolnjevalni seminar za sodne cenilce strojev in opreme: Likvidacijska vrednost premičnin

Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z Združenjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije – SICOS
vabi v soboto, 28.09.2013 ob 8:30 uri na izpopolnjevalni seminar za sodne cenilce strojev in opreme.

Zadnja obvestila

ZSICT – Tolmačenje 23. člena zakona

Zadeva: ZSICT – Tolmačenje 23. člena ZSICT Spoštovani, tukajšnje ministrstvo ste zaprosili za uradno mnenje v zvezi s spremembo 23. člena Zakona o sodnih izvedencih,