Za člane

Izpopolnjevalni seminar za sodne cenilce strojev in opreme: Likvidacijska vrednost premičnin

Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z Združenjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije – SICOS
vabi v soboto, 28.09.2013 ob 8:30 uri na izpopolnjevalni seminar za sodne cenilce strojev in opreme.

Zadnja obvestila

Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam