Za člane

Status nevladne organizacije

SICOS – Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije je pred kratkim pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja.

S pridobitvijo tega statusa je združenje SICOS izpolnilo eno od zahtev novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT).

Ta status pa rednim članom združenja SICOS omogoča, da se smejo sklicevati na svoj status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca tudi v drugih primerih, ne le na zahtevo sodišč

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste