Za člane

Status nevladne organizacije

SICOS – Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije je pred kratkim pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja.

S pridobitvijo tega statusa je združenje SICOS izpolnilo eno od zahtev novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT).

Ta status pa rednim članom združenja SICOS omogoča, da se smejo sklicevati na svoj status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca tudi v drugih primerih, ne le na zahtevo sodišč

Zadnja obvestila