Za člane

Opravljanje dela sodnih izvedencev – odgovor MNZ

Opravljanje dela sodnih izvedencev – odgovor

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje nam je odstopilo vaš dopis, v katerem postavljate vprašanje glede prehajanja med statističnimi rdečimi regijami za opravljanje dela sodnih izvedencev in strank, ki sodelujejo pri opravljanju dela sodnih izvedencev. Prav tako postavljate vprašanje, kakšna dokazila so potrebna ob morebitni kontroli s strani policistov ob prehajanju statističnih regij.

Trenutno veljavni Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20, v nadaljevanju; odlok) v 4. členu predvideva izjeme od omejitve prehajanja med statističnimi regijami. Glede na vaše vprašanje smo mnenja, da je delo sodnega izvedenca mogoče uvrstiti pod izjemo, določeno v 1. točki 4. člena odloka, ki določa, da je prehajanja za posameznika dovoljeno za “prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog«.

Glede prisotnosti strank v postopku sodnega izvedenca, ki bi se izvajale v drugi statistični regiji, pa menimo, da odlok predvideva izjemo v 8. točki 4. člena Odloka, ki določa, da je prehajanje za posameznika dovoljeno za »dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona.«

Ob morebitni kontroli prehajanja statističnih regij, sodni izvedenci dokazujejo upravičenost prehajanja administrativnih regij s sklepom ali odredbo, s katero so bili imenovani za izdelavo izvida in mnenja ali s kakšnim drugim dokumentom, ki izkazuje dejansko upravičenost. Stranke, ki se bodo udeležile postopka, pa lahko upravičenost prehajanja administrativnih regij dokazujejo z vabilom ali na kakšen drug način, ki izkazuje upravičenost prehajanja administrativnih regij.

Lep pozdrav.

mag. Lado Bradač
generalni direktor višji sekretar

Odgovor: Odgovor_MP_delo_sodnih_izvedencev_P

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste