Za člane

Sklep o začasnem prenehanju teka rokov

ZADEVA: Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Spoštovani,

Vlada RS je na predlog predsednika Vrhovnega sodišča RS na seji dne 16. 12. 2020 sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (Ur. l. RS, št.190/20), s katerim se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določa prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom.

Vlada RS je sicer v tem tednu začasno in v omejenem obsegu sprostila izvajanje javnega prevoza ter sprejela nekaj drugih ukrepov, s katerimi je v določenih segmentih in na določenih območjih delno sprostila gibanje in javno življenje, kljub navedenemu pa je bilo ocenjeno, da trenutna epidemiološka situacija in predvsem začasna narava sprejetih ukrepov ne daje zadostne podlage za sprejem nove Odredbe predsednika vrhovnega sodišča, ki bi že lahko odpravila sprejete omejitve v zvezi z izvajanjem sodne oblasti.

Zaenkrat ocenjujemo, da bi do sprostitve poslovanja sodišč lahko prišlo po 10. januarju 2021, če bo epidemiološka situacija to dopuščala. Po tem datumu bi medsebojno usklajeno začeli teči procesni roki in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, sodišča pa bi lahko začela z izvajanjem narokov tudi v nenujnih zadevah v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor bomo pred iztekom predlaganega roka ponovno ocenili razmere ter upoštevaje druge, do takrat sprejete ukrepe Vlade, odločili o nadaljnjem poslovanju sodišč in vas o vsem tekoče obveščali.

Lepo pozdravljeni,

Rado Brezovar

generalni sekretar

Povezava na besedilo: sklep-prenehanje-teka-rokov

Zadnja obvestila

Članarina

Spoštovani člani Združenja SICOS, Upravni odbor je sprejel odločitev, da članarina za leto 2024 znaša 100,00 EUR.Prosimo, da članarino plačate do 31.3.2024, s čimer boste