Poziv k predložitvi vlog za imenovanje za sodne izvedence in sodne cenilce

V Uradnem listu RS, št.  124 z 8. 12. 2023 (razglasni del) ter na spletni strani Ministrstva za pravosodje pod zavihkom »Javne objave« oziroma na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-2-javnega-poziva-k-oddaji-vlog-za-imenovanje-za-sodne-izvedence-sodne-cenilce-in-sodne-tolmace/ je objavljen drugi javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače v letu 2023. Rok za oddajo vlog je vključno do 2. 2. 2024.