Izjava o delu

Spoštovani, Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam v izpolnjevanje posredujemo povezavo na spletno stran, kamor boste vnesli podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah, prevodih ali tolmačenjih, ki ste jih opravili za potrebe državnih organov v letu 2022. Kot […]