Plačevanje stroškov zunanjim izvajalcem sodnega izvedenca ali sodnega cenilca

ZADEVA: Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih – izvajanje četrtega odstavka 49. člena Spoštovani, kot vam je znano, je dne 12. 4. 2022 na tukajšnjem ministrstvu potekal sestanek v zvezi z ureditvijo plačil sodnim izvedencem, sodnim cenilcem in sodnim tolmačem, na katerem so poleg predsednika Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo […]