Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači kot uradne osebe

ZADEVA: ZSICT – pojasnilo glede statusa uradne osebe Spoštovani, Strokovni svet je na 19. redni seji dne 17. 5. 2021 sprejel sklep, da se Ministrstvo za pravosodje zaprosi za proučitev možnost pridobitve statusa uradne osebe za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače v času, ko opravljajo delo za sodišče in za druge državne organe, […]