Obvestilo pravosodnim deležnikom o izdani odredbi predsednika VSRS na podlagi 83.a člena ZS – 007-84/2020/185

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – obvestilo in posredovanje odredbe v seznanitev Obveščamo vas, da je 19. 10. 2020 predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Odredba), ki je objavljena v Uradnem […]