SICOS organizira delavnico

DELAVNICA ZA SODNE IZVEDENCE IN SODNE CENILCE Naslov: VLOGA IZVEDENCA PRI ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKIH ZARADI POPLAV Teze: predpostavke odškodninske odgovornosti – nastanek škode in obseg škode imenovanje izvedenca v sodnem postopku – obseg naloge v povezavi z zahtevkom in v povezavi z obsegom zavarovanja angažiranje izvedenca s strani zavarovalnice in pomen izvedenskega mnenja v morebitnem sodnem […]